Se länkar →

Öknar är inte folktomma

För att odla upp öknar är det viktigt att engagera de människor, som redan bor där. Här behövs många insatser för att dels knyta kontakter med dessa befolkningar och kunskaper om befolkningarna. Antropologer, sociologer och kulturvetare: Här finns uppgifter för tillämpad samhälls- och kulturvetenskap.

Skapa livsutrymme

Befolkningstillväxt och migration kommer att kräva ökade utrymmen och ökade utkomstmöjligheter. Redan nu talas om miljöflyktingar. En uppodling av världens öknar kommer att kunna ge utrymme för betydande befolkningar.

Ökade odlingar leder också till problem i samhällen.

Se länkar →