Se länkar →

Ta hand om  CO2 med hjälp av växtlighet!

Sidan är under uppbyggnad. Hjälp till! info@desertcultivation.org

Den viktigaste processen, som förbrukar luftens  CO2 är fotosyntesen, som växterna bidrar med. Normalt har halten  CO2 hållits inom acceptabla ramar av att växterna tagit upp gasen som sedan i stor utsträckning återförts till atmosfären när växterna ruttnat, eldats upp, ätits av djur med mera. För att påverka halten  CO2 i luften behövs alltså en nyodling av växter där det inte redan nu växer mycket. Jordens öknar är uppenbara sådana områden. När vi lyckas med att odla upp världens öknar så lyckas vi också binda en stor del av atmosfärens  CO2.

Hotet är främst en allmän försurning av miljön!

Eldningen av fossila bränslen som kol, olja och naturgas och samt av mer nyligen bildade bränslen som torv bidrar till att atmosfären tillförs ett överskott av CO2. Överskottet av  CO2 bidrar inte bara till en global uppvärmning utan också till att kolsyra bildas, vilket försurar miljön. De biologiska systemen är buffrade mot syra, vilket under en tid kan hindra att försurningen får tydligt märkbara följder. Problemen blir omedelbart stora när buffertkapaciteten är är utnyttjad. Då kan surhetsgraden PH snabbt sjunka någon enhet. Då kommer våra normala kärlväxter att få det mycket svårt och hela världens livsmedelsproduktion hotas.

Se länkar →