Se länkar →

Uppdrag

För att nå målet att odla och beskoga öknar finns det många uppgifter att lösa och du kan ta på dig sådant, som du tycker är viktigt och som du tycker att du klarar av med glädje. Arbetet är i huvudsak ideellt. Bland redskapen finns denna webbplats. Den som åtar sig ett uppdrag kan använda webbplatsen och epost. Övriga resurser på nätet kan också användas.

Länkarna till denna sida visar kontaktuppgifter till dem som åtagit sig uppgifter, så att du kan samarbeta med dem.

Akuta uppdrag

Det behövs verkligen mycket bättre bilder, som kan användas utan brott mott upphovsrätt. Skicka gärna bilder med angiven upphovsman/källa.

Översättning till andra språk som engelska, franska, arabiska eller det språk du kan

Bygga organisationen

Vi har nu skapat organisationen Ökenodlarna. Du blir medlem genom att anmäla dig och betala in medlemsavgift för 2016. Medlem 200. Stödmedlem 1000 kronor och uppåt. Bankgiro 5117-9240. Skicka också dina kontaktuppgifter till Ökenodlarna

Sköta organisationens olika funktioner som styrelse, revision, insamling av medel mm.

Sköta webbplatsen. Bidra med bilder och text.

intäkter från webbverksamheten och annat. Bankgiro 5117-9240.

Samla kunskaper och kunskapsöverföring

Har du relevanta idéer eller erfarenheter, som kan komma till användning: Ta ansvar för ett område och samordna kunskapsinsamling och spridning. Bidra till att kunskapsresurser utnyttjas!

Stimulera forskning, teknikutveckling och tekniköverföring

Ser du att det finns kunskaps- eller teknikluckor: Ta kontakt med kunskaps- och teknikproducenter och föreslå forskning utveckling. Är du själv forskare eller tekniker med sådan förmåga: Sök hjälp i organisationens nätverk för att mobilisera resurser för ändamålet.

Knyta kontakter med områden och befolkningar

Sverige är ett mångkulturellt land och vi har mängder med individer, organisationer, företag och andra med kontakter i ökenområden, som kan knyta lokal kontakter för att få acceptans och medverkan i odlingsansträngningarna.

Se länkar →