Länkar till Uppdrag i föreningen Ökenodlarna

Sidan är under uppbyggnad med hjälp av läsare. Denna sida är avsedd för länkar till aktörer, som åtagit sig uppdrag. Till exempel när någon åtagit sig att sköta någon av organisationens olika funktioner som styrelse, revision, insamling av medel mm. För närvarande hör du enklast av dig till bo@desertcultivation.org

Bo G Eriksson är vald till föreningens ordförande. Mobiltelefon 0732485068.

Bli medlem eller stöd föreningen med ekonomiskt bidrag!

Vi har nu skapat organisationen Ökenodlarna. Du blir medlem genom att anmäla dig och betala in medlemsavgift för 2016. Medlem 200. Stödmedlem 1000 kronor och uppåt. Bankgiro 5117-9240. Skicka också dina kontaktuppgiftet till Ökenodlarna.

Här är ökenodlarnas stadgar.