Se länkar →

Till denna sida behövs mycket hjälp av läsare. Skicka gärna text, länkar eller bilder till info@desertcultivation.org

Samhällsproblem

För att nå målet att odla upp och beskoga öknar och torrområden krävs det dels att arbetet med accepteras, uppskattas och kan användas av den lokala befolkningen och dels att olika konflikter kan lösas på ett acceptabelt sätt. Här finns stora uppgifter för olika slags samhällsvetare, kulturvetare, ekonomer och jurister. Kom ihåg att ”all business is local”. Här behöver vi fylla på med fler kunskapsområden.

Incitament

Vad kan förmå alltifrån egendomslösa till globala företag och nationer att satsa på ökenodling och beskogning?

Konflikter

Om inte odlingen accepteras av den lokala befolkningen kommer konflikter att uppstå med jordbrukarna.

Traditionellt bruk av arealer och andra regleringar kommer ofta i konflikt med varandra.

Jämför med å ena sidan intressekonflikter mellan renägare och jordbrukare och å andra sidan skogsbolagens utnyttjande av småbönders situation genom Baggböleri. Erfarenheter från Sahel visar exempel där bönder odlar upp områden, som sedan annekteras av andra aktörer. 

Internationellt samarbete

Förenta Nationerna UNCCD har en konvention för att bekämpa ökenspridning. Sverige verkar sedan 1966-12-26 i UNCCD. På UD är det anders.arvidsson(at)gov.se med telefon 08 405 9202, som är ansvarig tjänsteman.

ILC arbetar främst för att småbönder skall få säkra förhållanden vid nyodlingar. 

Korruption.
Nationella intressen
Etniska konflikter.
Ekologiska konflikter

Se länkar →