Länkar till Samhällsproblem

Konflikter småbönder vs aktörer på mellan- och makronivå

I senare tredjedelen av denna video finns exempel på svårigheter i Burkina Faso där en pionjärodlare riskerar att bli av med sitt livsverk.

National Geograhic har ett nummer om färskvattenkonflikter och möjligheter. Det finns också ett kort utdrag från samma källa.

ILC arbetar med många frågor för ett rättvist jordbrukssamhälle.

Sidan är under uppbyggnad med hjälp av läsare. Har du bra länkar till samhällsproblem i anslutning till odling i öknar eller torrområden, så vill jag gärna ha dem. Temat skall att såväl visa på lyckade lösningar av problem som problem att lösa. Bilder vore också fint. Det vore också bra med rubriker för olika slags problem, som länkarnaa kan samlas under. Enklast nu är om du skickar dem til bo_g@me.com