Länkar

Här läggs allmänna länkar, som länkar till allmänna resurser. De flesta länkar läggs under respektive sida. Här kan du se bilder på ökenodling. En enkel översikt av fördelar och svårigheter med ökenodling.

Sidan är under uppbyggnad och jag tar tacksamt emot förslag på fler länkar och rubriker att samla länkarna under. SKicka förslagen enklast till info@desertcultivation.org

Tankesmedjor och forskningsresurser

I Sverige har SLU Global ett tema om att restaurera "förstörda" landsbygd.

 World Resoures Institute, Feeding the world, Center for Desert Agriculture.

Ett nystartat Center of Excellence.

Fysiska mötesplatser, konferenser, kurser och liknande

Känner du till något på gång? Hör av dig till info@desertcultivation.org

Sverige har anslutit sig till FN konventionen för att bekämpa ökenspridning UNCCD

FN har också andra engagemang,