Länkar till Tekniker

Ett exempel på permacultur som ett allmänt begrepp med en etik och kurser för att tillägna dig permakultur hittar du här .

Odlingstekniker

Artikel i AMBIO om odling med textilavfall

En artikel om klimatsmart jordbruk:Climate-smart soils Nature [0028-0836] Paustian, Keith år:2016 vol:532 iss:7597 sidor:49 -57 doi:10.1038/nature17174 

Lågteknologi

Odlingar söder om Sahara, ett exempel   i Burkina Faso

Bilder från permakulturodlingar i öknar.

Allmänt om permakultur , särskilt i torra områden.

Rapporter om odling   med  täckande lage r , som samlar och bevarar fuktighet för i odlingar.

Effekter av bönders odling i torra områden .

Rapport om textilavfall i Sverige , som till dels skulle kunna användas för marktäckande lager för odling i ökenområden. En del textilier återanvänds i Sverige och en stor del färbränns eller läggs i deponier. Dock ökar insamling för återvinning .

Rapport om  textilavfall i Europa , som till dels skulle kunna användas för marktäckande lager för odling i ökenområden.

TED talk video Allan Savory: How to green the world's deserts and reverse climate change. Hur odling gynnas av boskapsskötse l på rätt sätt.

Video från en indisk by, som lyckas samla vatten genom att tillvarata regnvatten med enkla tekniker.

Melllanhög teknik

Droppbevattning i Senegal

Högteknologi

Ett norskt projekt i Sahara som utnyttjar en kombination av solenergi och havsvatten för växthusodling.

Sundrop farm har visat resultat i Australien. Ett " betalt " reportage därifrån.

En experimentanläggning Qatar . Lägg märke till början, där man håller på att tömma en grundvattenkälla!

Tekniker för vattenskörd

Stödjande tekniker, som behövs mer generellt i miljöarbete

Vätgas som energibärare .

Sverige kan ta en ledande roll i en teknisk utvecklingen av vätgas som energibärare . Tricket kan vara att tillvarata syrgasen, som alstras vid elektrolys av vatten för att ge vätgas.

Hjälp till denna sida med länkar

Sidan är under uppbyggnad med hjälp av läsare. Har du bra länkar till bra tekniker eller bilder skicka dem till info@desertcultivation.org