Länkar Ta hand om vatten

Sidan är under uppbyggnad med hjälp av läsare. Har du bra länkar till erfarenhet av arbete med eller problem med vatten i öknar eller torrområden, så vill jag gärna ha dem. Bilder vore också fint. Enklast nu är om du skickar dem till info@desertcultivation.org

Gustaf Olssons bok Water and Energy threats and opportunities second edition, 2015 är en källa för hur vatten hanteras och att all denna hantering kräver energi. Här finns siffror om det mesta som till exempel insaltning av jordbruksmark, grundvattentillgångar och hur färskvatten förorenas.

AMBIO artikel om hur textilavfall kan samla vatten till odlingar i öknar.

Luftfuktighet kondenserad till dagg, dimma, rimfrost, regn och snö

En översiktsartikel  från 2005 om daggfångst i torra områsen. Den visar att vatten också tas upp direkt av en del leror utan att först kondenseras. Tyvärr diskuteras inte hur vattnet kondenseras på mark,som är täckt av organiskt material. Från Kina rapporteras en studie, som visar att det bildas mer dagg med ökande tjocklek på organiskt täcke över jordytan.

Bilder på anordningar  och en artikel med bild på " torn " som kondenserar luftfuktighet och samlar in vattnet. Efter en tävling vann denna portabla  daggfångare , som dock använder mycket plast. En enkel tratt, som samlar dagg och för ner vattnet under den nivå varifrån vatten avdunstar under dagen demonstrerars i en video. Det finns också ett utbud av kommersiella dimfångare   från icke vinstdrivna företag.

En NGO som arbetar med " dimfångare ".

Exempel på studier av  y tor material och försök att med  nanoteknik  för kondensering av luftfuktighet. Ännu ett exempe l på dimfångare med intressant geometri för att får vattnet att rinna ner på ett kontrollerat sätt.

Exempel på en större anläggning för att tillvarata dagg och regn. Vattnet från dagg ger ett dricksvatten till ett pris som är 30% av marknadspriset på platsen. Dricksvattenpriser är förstås inte bra för att jämföra priser för bevattning.

Stora  reklamskyltar  har använts för att under nattetid kondensera vatten genom den kalla väggens princip.

Många  droppar små ger en stor å. (Per Eriksson: Tack för tipset om länken!)

Ett undervisningsprojekt: Bygg din egen daggfångare . Du får klicka dig fram i sidorna för att se hela förloppet.

Daggpunkt , en engelsk introduktion.

Grundvatten

I Israel har man sedan länge framgånsrikt odlat i öknar. Man har dels ordnat bevattning, som bevattnar sparsamt till "varje planta" och dels utnyttjar man grundvatten. Det senare är ingen uthållig teknik. Grundvatten" tar slut" så som skett i Australien. Grundvattnet är ofta salt, vilket i Israel har visat sig ha fördelar och inte bara nackdelar .

En odlingsteknik, som höjer grundvattennivån   och en  rapport      (se bilden på sidan 5)  om metoderna. 

Ytvatten

Har du bidrag hit?

Vattenrening och avsaltning

En intressant, teknisk, lösning där  kallare havsvatten  pumpas upp och används på två sätt. Tvåprinciper: Man låter vinden blåsa genom ett "myggnät" som begjuts av havsvattnet varvid fukten leds in i växthus. Inne i växthuset ledes det kalla vattnet i rörelement varvid luftfuktigheten kondenseras på de kalla ytorna.

Har du bidrag hit? Vi söker särskilt uppgifter om vattenrening.

Tillförsel av vatten

Det finns många mer eller mindre utopiska projekt. Till exempel att bogsera antarktiska isberg norrut. Då verkar det enklare att använda upplagt tankertonnage för att transportera jökelvatten. Har du bidrag hit?

Uppmaningar till företag

Tips från University of Cambridge till företag om hur vatten och jord kan brukas ansvarsfullt: Doing business with nature  Du kan behöva ladda denna länk en andra gång.

En affisch , som sammanfattar en del idéer från tipset ovan från University of Cambridge.

Att använda vätgas som energibärare och ta hand om vattnet

Vätgas kan användas för transporter och andra energibehov. Vid användningen kan det bildade vattnet kondenseras och användas. Om allt vattnet kondenseras ger 1 ton vätgas 9 kubikmeter vatten.